Odotukset toimistolle ovat muuttuneet

Pandemia kiihdytti digitalisaatiota ja pakotti meidät oppimaan uusia tapoja tehdä työtä. Etätyöhön ja uusiin digitaalisin työkaluihin on totuttu nopeasti ja koronavirus on selvästi kiihdyttänyt digitalisaatiota. Vanhat totutut tavat ovat parin vuoden aikana muuttunut enemmän ja nopeammin kuin vuosikymmeniin. Suhde niin toimistoon kuin etätyöhön on varmasti muuttunut.

4 asiaa toimistosta, joihin pandemia on vaikuttanut  

Olemme tottuneet viimeisen parin vuoden aikana niin työnteon muutokseen kuin epävarmuuteen tulevasta. Myös työnantajien on täytynyt sopeutua uuteen tilanteeseen ja tukea työntekijöitään muutoksessa.  Etätyö on tarjonnut enemmän mahdollisuuksia valita missä työnsä tekee tai milloin sen tekee.  Varmasti niin yritysten kuin työntekijöiden odotukset ovat tänä aikana kasvaneet sekä tilojen laadun että toiminnallisuuden suhteen entisestään.

Kustannustehokkuus

Talous palaa varmasti uomiinsa, mutta se voi viedä aikaa. Lähitulevaisuudessa elämme tarkan taloudenpidon jaksoa. Toimistotilojen osalta se käytännössä tarkoittaa hinta-laatusuhteen korostumista. Kustannustehokkaat, toimivat ja joustavat tilat tukevat muutosta. Myös sopimusten pituutta ja joustavuutta tarkkaillaan, jotta tiloja saadaan optimoitua muuttuvien markkinatilanteiden mukaisesti.

Muuntojoustavuus

Miten työympäristön tulisi mukautua tarpeisiin?  Työympäristö pitää nähdä kokonaisuutena, jossa fyysiset tilat, digitaaliset ratkaisut ja yrityksen kulttuuri täydentävät tosiaan. Näin saadaan muodostettua työn tekemisen eri tapoja tukeva työympäristö, joka on viihtyisä ja houkuttelee työntekijöitä luokseen. Voi olla, että tilaa tarvitaan hiukan vähemmän etätyön kasvun myötä, mutta sen tulee palvella entistä paremmin yritysten toimintaa ja ihmisiä. Tärkeintä on, että toimitila joustaa tämänhetkisten sekä tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti.

Yhteisöllisyys

Työyhteisön eniten kaipaama asia on etätyön aikana yhteisö; yhdessä tekeminen ja aito vuorovaikutus, muutoinkin kuin ruudun ja luurien välityksellä. Työtilat, jotka mahdollistavat yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen tukevat tätä muutosta.  Jotta työntekijät saadaan toimistolle takaisin tilojen pitää olla viihtyisät ja toimivat, jotka tukevat työn tekemisen eri tapoja. Tällä on myös iso merkitys yritysten työntekijäkokemuksessa.

Työhyvinvointi

Kriisin aikana vahvistuvat arvot, jotka koskevat ympäristöä, luontoa ja henkilökohtaista hyvinvointia. Työpaikoilta odotetaan jatkossa enemmän wellness palveluita, monipuolisia ravintolapalveluita ja tiloja yhteiseen tekemiseen ja virkistäytymiseen. Se, että erilaisia palveluita löytyy työnteon lomassa, helpottaa yksilöiden arkea huomattavasti ja tuo lisäarvoa toimistolla työskentelyyn.

Uudistunut Hills Business Park on valmis vastaamaan muuttuvaan työelämään

Työhyvinvointi syntyy työn arjessa ja sen edistämistä voi tukea työympäristön kautta – siksi myös Hills Business Park on uudistunut. Meillä on kaikkien tarvittavien peruspalveluiden lisäksi tarjolla tarpeisiisi sopivia toimistotiloja sekä uudistettu yhteisiä tiloja rentoon työskentelyyn ja verkottumiseen sekä henkilöstön hyvinvointiin. Käy tutustumassa Hillsin vapaisiin toimitiloihin.